Διαδικτυακό Σεμινάριο 2017-2018

"Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Προσφυγικές Δομές 
και Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 
"


Διάρκεια προγράμματος: 400 ώρες

 

Δήλωση συμμετοχής
Application Form

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας
Please fill in your information

ινητό/Mobile
(E-mail)
χόλια/Comments

 

 

 

© Copyright   Π Γεωργογιάννης