Διαδικτυακό Σεμινάριο 2017-2018

"Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
και
Εκπαιδευτική Ηγεσία"


Διάρκεια προγράμματος: 100 ώρες

 

Δήλωση συμμετοχής
Application Form

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας
Please fill in your information

ινητό/Mobile
(E-mail)
χόλια/Comments

 

 

 

© Copyright   Π Γεωργογιάννης