Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης

«Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
και
Εκπαιδευτική Ηγεσία»

300 ωρών

 

Δήλωση συμμετοχής
Application Form

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας
Please fill in your information

ινητό/Mobile
(E-mail)
χόλια/Comments

 

 

 

© Copyright   Π Γεωργογιάννης