Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, ΤΚ 26504
τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

Address: University Campus, 26504 Rio, Achaia - Greece
tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

Εξάμηνο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2016-2017

"Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
και
Εκπαιδευτική Ηγεσία"


Διάρκεια προγράμματος: 200 ώρες

 

 

 

 

© Copyright   Π Γεωργογιάννης