Πρωτοβουλία

’μεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας

(Π.Α.Δ.Δ.Ε.)

Ο Τελευταίος Καποδίστριας

 

 

ΑΡΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 12/4/2009

 

 

Διακήρυξη
της Πρωτοβουλίας ’μεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.)

Κυριακή, 7η Δεκεμβρίου 2008

 

«Στις επαναστάσεις και τα κινήματα οι πολίτες γνωρίζουν το σύστημα που θέλουν να ανατρέψουν, δε γνωρίζουν όμως ποιο σύστημα θα ακολουθήσει μετά την ανατροπή».

 

Για την πρωτοβουλία ’μεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας η σημερινή οικονομική κρίση αλλά και όποιες άλλες κρίσεις του παρελθόντος, οικονομικής ή άλλης φύσεως, είναι πρωτίστως κρίσεις συστημικές. Αφορούν δηλαδή τις δομές και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος μέσα από το οποίο γεννιούνται οι όποιες επιμέρους κρίσεις.

Με άλλα λόγια, όσα συμβαίνουν σήμερα, σκάνδαλα, διαφθορά, οικογενειοκρατίες, διαπλοκές, ολιγαρχισμός, φτώχεια, κατάρρευση της οικονομίας και των ηθικών αξιών, υποβάθμιση της παιδείας, έλλειψη κοινωνικής συνοχής, άκρατος συγκεντρωτισμός, όργιο της γραφειοκρατίας και των πελατειακών σχέσεων, κατά συρροή καταστρατήγηση του συντάγματος, στέρηση του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κ.λπ., είναι αποτέλεσμα πρωτίστως των ελλειμμάτων της «αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας». Και αυτό γιατί «αντιπροσωπευτική δημοκρατία» χαρακτηρίζεται από ολιγαρχικό και συγκεντρωτικό δημοκρατισμό, όπως άλλωστε και οι «αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες» άλλων κρατών ανά την υφήλιο. Στην ουσία πρόκειται για «αντιπροσωπευτική» ολιγαρχία μερικών χιλιάδων ανθρώπων που εκμεταλλεύονται το σύνολο του ελληνικού λαού και τον θέτουν συνεχώς στο περιθώριο των εξελίξεων.

            Όπως χαρακτηριστικά δείχνουν τα αποτελέσματα συμμετοχής των πολιτών στην κορυφαία πολιτική διαδικασία της ανάδειξης κυβερνήσεων και κυρίως στην περίπτωση της νέας γενιάς, αποφεύγουν να συμμετέχουν στα κοινά τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασική αιτία αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι τα πολιτικά κόμματα δεν εξελίχθηκαν από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, την εποχή δηλαδή της επανεμφάνισης του δημοκρατικού πολιτεύματος, παράλληλα με τη μορφωτική εξέλιξη των κοινωνιών. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ενώ κατά την επανεμφάνιση του δημοκρατικού πολιτεύματος το 90-95% του πληθυσμού περίπου ήταν αγράμματοι, σήμερα το ίδιο ποσοστό πληθυσμού είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο κόσμος αναζητά τη δημοκρατία που του αξίζει στην εποχή του. Συνεπώς, ως κοινωνία οφείλουμε να λειτουργήσουμε σύμφωνα με άλλες μορφές δημοκρατικών διαδικασιών και σε αυτή την κατεύθυνση έρχεται να συμβάλει η Πρωτοβουλία ’μεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) διατυπώνοντας τις 7 βασικές δημοκρατικές αρχές της ’μεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας, που ανταποκρίνονται στο σήμερα αλλά και στο μέλλον των κοινωνιών.

 

Οι 7 βασικές αρχές της ’μεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας

 

1) Αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών

•     Αναθεωρητικό έργο, το οποίο ασκεί το Κοινοβούλιο του Ελληνισμού.

•      Νομοθετικό και Ελεγκτικό έργο εφαρμογής των νόμων, το οποίο ασκεί το Κεντρικό Κοινοβούλιο.

•      Διοικητικό έργο, δηλαδή εφαρμογής των νόμων, το οποίο ασκούν τα Περιφερειακά Κοινοβούλια και η τοπική αυτοδιοίκηση.

 

2) Αρχή της επιλογής και ανάδειξης των υποψηφίων για τριεπίπεδη διοίκηση της χώρας (δημοτική, περιφερειακή, κεντρική)

•     Όσοι επιθυμούν να αναλάβουν ένα πολιτικό αξίωμα, δηλαδή το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου, του Περιφερειακού Βουλευτή, του Βουλευτή του Κεντρικού Κοινοβουλίου και του Προέδρου Κόμματος, οφείλουν να επιλέγονται και να αναδεικνύονται ως υποψήφιοι από τις συνελεύσεις λαϊκής βάσης, οι οποίες απαρτίζονται από άτομα που συμφωνούν με τα πολιτικά προγράμματα των αντίστοιχων παρατάξεων, ανεξάρτητα αν είναι οργανωμένα μέλη τους ή όχι.

•     Σε κάθε εκλογική διαδικασία επιλέγεται και αναδεικνύεται τουλάχιστον τετραπλάσιος από τον απαιτούμενο κατά περίπτωση αριθμό υποψηφίων, έτσι ώστε στην εκλογική διαδικασία που θα ακολουθήσει να υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων και να προκύπτει ίσος αριθμός εκλεγέντων και επιλαχόντων.

•     Κάθε μέλος της συνέλευσης των πολιτών μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να αναδειχθεί υποψήφιος για οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα στις επερχόμενες εκλογές χωρίς επιπλέον προϋποθέσεις αρκεί να είναι άνω των 18 ετών.

 

3) Αρχή της εκλογής των υποψηφίων για την τριεπίπεδη διοίκηση της χώρας

•     Όσοι έχουν αναδειχθεί μέσω εκλογικής διαδικασίας από τα συνέδρια λαϊκής βάσης λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εκλογές (δημοτικές, περιφερειακές, εθνικές) για τα αντίστοιχα πολιτικά αξιώματα.

•      Σε κάθε εκλογική διαδικασία εκλέγεται διπλάσιος από τον απαιτούμενο κατά περίπτωση αριθμό, έτσι ώστε να υπάρχει ίσος αριθμός εκλεγέντων και επιλαχόντων.

•      Οι αρχηγοί των κομμάτων εκλέγονται από τα συνέδρια λαϊκής βάσης, σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο διαδοχικά. Από τη διαδικασία αυτή εκλέγονται δύο άτομα, εκ των οποίων το πρώτο σε ψήφους είναι ο πρόεδρος και το δεύτερο ο αντιπρόεδρος.

•     Η ολομέλεια της πλειοψηφούσας παράταξης που αναλαμβάνει την εξουσία σε δημοτικό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο, εκλέγει αντίστοιχα τους υπουργούς, τους περιφερειακούς υπουργούς και τους δημοτικούς αξιωματούχους.

 

4) Αρχή της ισόρροπης αντιπροσωπευτικότητας και πληθυσμιακής πολιτικής στην τριεπίπεδη διοίκηση

•     Σε δημοτικό επίπεδο, ισόρροπη αντιπροσωπευτικότητα σημαίνει μονοεδρικούς Δήμους σε όλη τη χώρα με συγκεκριμένα πληθυσμιακά διαστήματα.

•     Οι Περιφέρειες, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό, θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο Κεντρικό Κοινοβούλιο από τον ίδιο αριθμό βουλευτών.

•     Στους Δήμους ή Περιφέρειες της χώρας που παρουσιάζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση λαμβάνονται οικονομικά και επενδυτικά μέτρα έτσι ώστε να τονωθεί η οικονομία των εν λόγω περιοχών και να αποφευχθεί η εσωτερική μετανάστευση προς άλλα ανεπτυγμένα κέντρα αλλά και να αποτελέσουν οι περιοχές αυτές πόλο προσέλκυσης πληθυσμών. Τέτοια μέτρα είναι πρόσθετα μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης μέσω ειδικών οικονομικών κωδικών για επενδύσεις, που θα αφορούν την οικονομία και την επενδυτικότητα (π.χ. μείωση ή απαλλαγή από το ΦΠΑ, αποκέντρωση γνώσης, εξισορρόπηση των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων της περιφέρειας με αυτές της πρωτεύουσας κ.λπ.).

 

5) Αρχή της άμεσης συμμετοχής στις διαδικασίες

•    Η άμεση συμμετοχή του πολίτη διασφαλίζεται από τη συμμετοχή του:

1. στα συνοικιακά συμβούλια,

2. στα αποκεντρωμένα δημοτικά συμβούλια και

3. στα συνέδρια ανάδειξης υποψηφίων

για τους:

• υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους,

• τους υποψήφιους δημάρχους,

• τους υποψήφιους περιφερειακούς βουλευτές,

• τους υποψήφιους προέδρους περιφερειακών παρατάξεων,

• τους υποψήφιους βουλευτές του κεντρικού κοινοβουλίου και

• τους υποψήφιους προέδρους των πολιτικών παρατάξεων,

• καθώς και στην εκλογή τους στα πολιτικά αξιώματα στις δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές εκλογές.

 

6) Αρχή της διαδραστικής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος

Το πολιτικό σύστημα είναι διαδραστικό, γιατί:

1. οι Δήμαρχοι συμμετέχουν και στο Περιφερειακό Κοινοβούλιο ως ισότιμοι βουλευτές,

2. το 50% των Περιφερειακών Βουλευτών συμμετέχει στο Κεντρικό Κοινοβούλιο ως κανονικοί Βουλευτές,

3. το Κεντρικό Κοινοβούλιο διαθέτει 140 δικούς του Βουλευτές και

4. το Κεντρικό Κοινοβούλιο συμπληρώνεται από τους Περιφερειακούς Βουλευτές και τους Βουλευτές της Ομογένειας.

Όλοι οι παραπάνω αξιωματούχοι απαρτίζουν το Κοινοβούλιο του Ελληνισμού και στις Περιφέρειες και στο Κεντρικό Κοινοβούλιο λειτουργεί Πάνω και Κάτω Βουλή.

 

7) Αρχή της ανάκλησης ήδη εκλεγμένων πολιτικών προσώπων και αναπλήρωσή τους από εκλεγμένους επιλαχόντες

•    Αν πολιτικό πρόσωπο της δημοτικής, περιφερειακής ή κεντρικής αυτοδιοίκησης εμπλέκεται σε καταστάσεις που αντιβαίνουν τα συμφέροντα των πολιτών, τότε αρκεί το 1/3 του εκάστοτε πολιτικού φορέα (δημοτικό συμβούλιο, περιφερειακό κοινοβούλιο, κεντρικό κοινοβούλιο) να εισηγηθεί την ανάκληση του συγκεκριμένου προσώπου στην ολομέλεια και την αντικατάστασή του από τον επιλαχόντα μέσω ψηφοφορίας.

•    Αν η εισήγηση του 1/3 γίνει αποδεκτή από την ολομέλεια, τότε το πολιτικό πρόσωπο αποπέμπεται και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.

•    Ανάκληση μπορεί να προκαλέσει και το συνέδριο ανάδειξης του πολιτικού προσώπου, εφόσον η ανάκληση προταθεί στο συνέδριο από το σύνολο των επιλαχόντων ή το 1/3 της ολομέλειας του συνεδρίου και υπερψηφιστεί.

 

 
Προτεινόμενη Ανάλυση Οθόνης 1024Χ768 pixels