Πρωτοβουλία

Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας

(Π.Α.Δ.Δ.Ε.)

Ο Τελευταίος Καποδίστριας


 
ΗΟΜΕ
Π.Α.Δ.Δ.Ε
Διακήρυξη
Ο Τελευταίος Καποδίστριας
Εκδηλώσεις
Εγγραφή Μελών
Φόρουμ
Απόψεις για τον Καποδίστρια
Επικοινωνία
Κ.Ε.Δ.Ε.Κ
Ανακοινώσεις-Δελτία τύπου

 

 

 

 

Πληροφορίες για την απόκτηση του βιβλίου στα τηλέφωνα: 2610-969715, 2610-969716, 2610-271489.