(.....)


 
....
....
-

 

Διακρυξη
της Πρωτοβουλας μεσης Διαδραστικς Δημοκρατας Ελλδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.)

Κυριακ, 7η Δεκεμβρου 2008

 

«Στις επαναστσεις και τα κινματα οι πολτες γνωρζουν το σστημα που θλουν να ανατρψουν, δε γνωρζουν μως ποιο σστημα θα ακολουθσει μετ την ανατροπ».

 

Για την πρωτοβουλα μεσης Διαδραστικς Δημοκρατας η σημεριν οικονομικ κρση αλλ και ποιες λλες κρσεις του παρελθντος, οικονομικς λλης φσεως, εναι πρωτστως κρσεις συστημικς. Αφορον δηλαδ τις δομς και τη λειτουργα του πολιτικο συστματος μσα απ το οποο γεννιονται οι ποιες επιμρους κρσεις.

Με λλα λγια, σα συμβανουν σμερα, σκνδαλα, διαφθορ, οικογενειοκρατες, διαπλοκς, ολιγαρχισμς, φτχεια, κατρρευση της οικονομας και των ηθικν αξιν, υποβθμιση της παιδεας, λλειψη κοινωνικς συνοχς, κρατος συγκεντρωτισμς, ργιο της γραφειοκρατας και των πελατειακν σχσεων, κατ συρρο καταστρατγηση του συντγματος, στρηση του εκλγειν και εκλγεσθαι κ.λπ., εναι αποτλεσμα πρωτστως των ελλειμμτων της «αντιπροσωπευτικς δημοκρατας». Και αυτ γιατ «αντιπροσωπευτικ δημοκρατα» χαρακτηρζεται απ ολιγαρχικ και συγκεντρωτικ δημοκρατισμ, πως λλωστε και οι «αντιπροσωπευτικς δημοκρατες» λλων κρατν αν την υφλιο. Στην ουσα πρκειται για «αντιπροσωπευτικ» ολιγαρχα μερικν χιλιδων ανθρπων που εκμεταλλεονται το σνολο του ελληνικο λαο και τον θτουν συνεχς στο περιθριο των εξελξεων.

            πως χαρακτηριστικ δεχνουν τα αποτελσματα συμμετοχς των πολιτν στην κορυφαα πολιτικ διαδικασα της ανδειξης κυβερνσεων και κυρως στην περπτωση της νας γενις, αποφεγουν να συμμετχουν στα κοιν τσο σε ελληνικ σο και σε παγκσμιο εππεδο. Βασικ αιτα αυτς της συμπεριφορς εναι τι τα πολιτικ κμματα δεν εξελχθηκαν απ την εποχ της Γαλλικς Επανστασης, την εποχ δηλαδ της επανεμφνισης του δημοκρατικο πολιτεματος, παρλληλα με τη μορφωτικ εξλιξη των κοινωνιν. Και αυτ εξηγεται απ το γεγονς τι εν κατ την επανεμφνιση του δημοκρατικο πολιτεματος το 90-95% του πληθυσμο περπου ταν αγρμματοι, σμερα το διο ποσοστ πληθυσμο εναι απφοιτοι τουλχιστον της υποχρεωτικς εκπαδευσης.

Απ τα παραπνω γνεται σαφς τιο κσμος αναζητ τη δημοκρατα που του αξζει στην εποχ του. Συνεπς, ως κοινωνα οφελουμε να λειτουργσουμε σμφωνα με λλες μορφς δημοκρατικν διαδικασιν και σε αυτ την κατεθυνση ρχεται να συμβλει η Πρωτοβουλα μεσης Διαδραστικς Δημοκρατας Ελλδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) διατυπνοντας τις 7 βασικς δημοκρατικς αρχς της μεσης Διαδραστικς Δημοκρατας, που ανταποκρνονται στο σμερα αλλ και στο μλλον των κοινωνιν.

 

Οι 7 βασικς αρχς της μεσης Διαδραστικς Δημοκρατας

 

1) Αρχ του διαχωρισμο των εξουσιν 

•     Αναθεωρητικ ργο, το οποο ασκε το Κοινοβολιο του Ελληνισμο.

•      Νομοθετικ και Ελεγκτικ ργο εφαρμογς των νμων, το οποο ασκε το Κεντρικ Κοινοβολιο.

•      Διοικητικ ργο, δηλαδ εφαρμογς των νμων, το οποο ασκον τα Περιφερειακ Κοινοβολια και η τοπικ αυτοδιοκηση.

 

2) Αρχ της επιλογς και ανδειξης των υποψηφων για τριεππεδη διοκηση της χρας (δημοτικ, περιφερειακ, κεντρικ)

•     σοι επιθυμον να αναλβουν να πολιτικ αξωμα, δηλαδ το αξωμα του Δημοτικο Συμβολου, του Περιφερειακο Βουλευτ, του Βουλευτ του Κεντρικο Κοινοβουλου και του Προδρου Κμματος, οφελουν να επιλγονται και να αναδεικνονται ως υποψφιοι απ τις συνελεσεις λακς βσης, οι οποες απαρτζονται απ τομα που συμφωνον με τα πολιτικ προγρμματα των αντστοιχων παρατξεων, ανεξρτητα αν εναι οργανωμνα μλη τους χι.

•     Σε κθε εκλογικ διαδικασα επιλγεται και αναδεικνεται τουλχιστον τετραπλσιος απ τον απαιτομενο κατ περπτωση αριθμ υποψηφων, τσι στε στην εκλογικ διαδικασα που θα ακολουθσει να υπρχει ικανς αριθμς υποψηφων και να προκπτει σος αριθμς εκλεγντων και επιλαχντων.

•     Κθε μλος της συνλευσης των πολιτν μπορε να θσει υποψηφιτητα και να αναδειχθε υποψφιος για οποιοδποτε πολιτικ αξωμα στις επερχμενες εκλογς χωρς επιπλον προποθσεις αρκε να εναι νω των 18 ετν.

 

3) Αρχ της εκλογς των υποψηφων για την τριεππεδη διοκηση της χρας

•     σοι χουν αναδειχθε μσω εκλογικς διαδικασας απ τα συνδρια λακς βσης λαμβνουν μρος στις αντστοιχες εκλογς (δημοτικς, περιφερειακς, εθνικς) για τα αντστοιχα πολιτικ αξιματα.

•      Σε κθε εκλογικ διαδικασα εκλγεται διπλσιος απ τον απαιτομενο κατ περπτωση αριθμ, τσι στε να υπρχει σος αριθμς εκλεγντων και επιλαχντων.

•      Οι αρχηγο των κομμτων εκλγονται απ τα συνδρια λακς βσης, σε δημοτικ, περιφερειακ και εθνικ εππεδο διαδοχικ. Απ τη διαδικασα αυτ εκλγονται δο τομα, εκ των οποων το πρτο σε ψφους εναι ο πρεδρος και το δετερο ο αντιπρεδρος.

•     Η ολομλεια της πλειοψηφοσας παρταξης που αναλαμβνει την εξουσα σε δημοτικ, περιφερειακ κεντρικ εππεδο, εκλγει αντστοιχα τους υπουργος, τους περιφερειακος υπουργος και τους δημοτικος αξιωματοχους.

 

4) Αρχ της ισρροπης αντιπροσωπευτικτητας και πληθυσμιακς πολιτικς στην τριεππεδη διοκηση 

•     Σε δημοτικ εππεδο, ισρροπη αντιπροσωπευτικτητα σημανει μονοεδρικος Δμους σε λη τη χρα με συγκεκριμνα πληθυσμιακ διαστματα.

•     Οι Περιφρειες, ανεξρτητα απ τον πληθυσμ, θα πρπει να εκπροσωπονται στο Κεντρικ Κοινοβολιο απ τον διο αριθμ βουλευτν.

•     Στους Δμους Περιφρειες της χρας που παρουσιζουν πληθυσμιακ συρρκνωση λαμβνονται οικονομικ και επενδυτικ μτρα τσι στε να τονωθε η οικονομα των εν λγω περιοχν και να αποφευχθε η εσωτερικ μετανστευση προς λλα ανεπτυγμνα κντρα αλλ και να αποτελσουν οι περιοχς αυτς πλο προσλκυσης πληθυσμν. Ττοια μτρα εναι πρσθετα μτρα περιφερειακς ανπτυξης μσω ειδικν οικονομικν κωδικν για επενδσεις, που θα αφορον την οικονομα και την επενδυτικτητα (π.χ. μεωση απαλλαγ απ το ΦΠΑ, αποκντρωση γνσης, εξισορρπηση των τιμν των καταναλωτικν προντων της περιφρειας με αυτς της πρωτεουσας κ.λπ.).

 

5) Αρχ της μεσης συμμετοχς στις διαδικασες

•    Η μεση συμμετοχ του πολτη διασφαλζεται απ τη συμμετοχ του:

 1. στα συνοικιακ συμβολια,
 2. στα αποκεντρωμνα δημοτικ συμβολια και
 3. στα συνδρια ανδειξης υποψηφων

για τους:

 • υποψφιους δημοτικος συμβολους,
 • τους υποψφιους δημρχους,
 • τους υποψφιους περιφερειακος βουλευτς,
 • τους υποψφιους προδρους περιφερειακν παρατξεων,
 • τους υποψφιους βουλευτς του κεντρικο κοινοβουλου και
 • τους υποψφιους προδρους των πολιτικν παρατξεων,
 • καθς και στην εκλογ τους στα πολιτικ αξιματα στις δημοτικς, περιφερειακς και εθνικς εκλογς.

 

6) Αρχ της διαδραστικς λειτουργας του πολιτικο συστματος

Το πολιτικ σστημα εναι διαδραστικ, γιατ:

 1. οι Δμαρχοι συμμετχουν και στο Περιφερειακ Κοινοβολιο ως ιστιμοι βουλευτς,
 2. το 50% των Περιφερειακν Βουλευτν συμμετχει στο Κεντρικ Κοινοβολιο ως κανονικο Βουλευτς,
 3. το Κεντρικ Κοινοβολιο διαθτει 140 δικος του Βουλευτς και
 4. το Κεντρικ Κοινοβολιο συμπληρνεται απ τους Περιφερειακος Βουλευτς και τους Βουλευτς της Ομογνειας.

λοι οι παραπνω αξιωματοχοι απαρτζουν το Κοινοβολιο του Ελληνισμο και στις Περιφρειες και στο Κεντρικ Κοινοβολιο λειτουργε Πνω και Κτω Βουλ.

 

7) Αρχ της ανκλησης δη εκλεγμνων πολιτικν προσπων και αναπλρωσ τους απ εκλεγμνους επιλαχντες

•    Αν πολιτικ πρσωπο της δημοτικς, περιφερειακς κεντρικς αυτοδιοκησης εμπλκεται σε καταστσεις που αντιβανουν τα συμφροντα των πολιτν, ττε αρκε το 1/3 του εκστοτε πολιτικο φορα (δημοτικ συμβολιο, περιφερειακ κοινοβολιο, κεντρικ κοινοβολιο) να εισηγηθε την ανκληση του συγκεκριμνου προσπου στην ολομλεια και την αντικατστασ του απ τον επιλαχντα μσω ψηφοφορας.

•    Αν η εισγηση του 1/3 γνει αποδεκτ απ την ολομλεια, ττε το πολιτικ πρσωπο αποπμπεται και αντικαθσταται απ τον πρτο επιλαχντα.

•    Ανκληση μπορε να προκαλσει και το συνδριο ανδειξης του πολιτικο προσπου, εφσον η ανκληση προταθε στο συνδριο απ το σνολο των επιλαχντων το 1/3 της ολομλειας του συνεδρου και υπερψηφιστε.

 

Για την καλτερη κατανηση των 7 βασικν αρχν, παραθτουμε σχηματικ το πολιτικ σστημα της μεσης διαδραστικς δημοκρατας.

 

 

 

 

 

 

Εγγραφ φλων της Π.Α.Δ.Δ.Ε.

 

  1024768 pixels