(.....)


 
 

 

 

Παντελς Γεωργογιννης Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν - Η πρταση της Πρωτοβουλας μεσης Διαδραστικς Δημοκρατας Ελλδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για το βαθμολογικ σστημα της ελληνικς εκπαδευσης

23/11/2009
1. Βαθμολογικς κλμακες στην Ελλδα
 
   Επιχειρντας να ρξουμε φως στο θμα των βαθμολογικν κλιμκων στο ελληνικ εκπαιδευτικ σστημα και ερευνντας τις βαθμολογικς κλμακες διαφρων χωρν, διαπιστσαμε τι κθε χρα διαθτει μια κοιν βαθμολογικ κλμακα για λες τις βαθμδες της εκπαδευσης.
            Οι κλμακες αυτς, πως θα δομε ενδεικτικ και στη συνχεια, δεν εναι διες για κθε χρα και οι βαθμο αξιολγησης εναι διαφορετικο απ χρα σε χρα.
            Αντθετα, στην Ελλδα οι βαθμολογικς κλμακες που εφαρμζονται εναι οι εξς:
1.      Περιγραφικ  αξιολγηση
2.      Αλφαβητικ κλμακα αξιολγησης που χει ως εξς: Α = ριστα, Β= Πολ Καλ, Γ= Καλ, Δ= Σχεδν Καλ
3.      10βθμια κλμακα αξιολγησης
4.      20βθμια κλμακα αξιολγησης
            Στην πρωτοβθμια εκπαδευση χρησιμοποιεται συνδυασμς κλιμκων αξιολγησης. Συγκεκριμνα, στην Α και Β τξη του Δημοτικο Σχολεου οι μαθητς απλς προγονται, σχετα απ το τι γνωρζει κθε μαθητς. Για τους μαθητς της Γ και Δ τξης χρησιμοποιεται η αλφαβητικ κλμακα, με βση την οποα οι μαθητς αξιολογονται κθε 3μηνο με Α, Β Γ πως παραπνω και προγονται λοι, πλην μεμονωμνων περιπτσεων, που με κοιν συνανεση εκπαιδευτικο, σχολικο συμβολου και γονων κηδεμνων δεν προγονται. Στις δο τελευταες τξεις (Ε και Στ) εφαρμζεται η 10βθμια κλμακα βαθμολγησης που εναι λεκτικ και αριθμητικ, με ριστα το 10 και βση το 5.
            Στη δευτεροβθμια εκπαδευση χρησιμοποιεται η 20βθμια κλμακα αξιολγησης, με ριστα το 20 και βση το 10.

            Στην Τριτοβθμια Εκπαδευση χρησιμοποιεται, πως και στις δο τελευταες τξεις του Δημοτικο Σχολεου, η 10βθμια κλμακα αξιολγησης, με ριστα το 10 και βση το 5.

 

Πνακας 1: Αντιστοιχα της 20βθμιας με τη 10βθμια βαθμολογικ κλμακα του ελληνικο εκπαιδευτικο συστματος
 
20/βθμια κλμακα
10/βθμια κλμακα
20-17
10-8
16-15
8-7
14-10
7-5
9-7
5-3
6-4
3-1
3-0
0
 
 
            λες αυτς οι κλμακες αξιολγησης δεχνουν να και μνο πργμα. τι η ελληνικ πολιτεα ποτ δεν αντιμετπισε ενιαα την ελληνικ εκπαδευση απ την Προσχολικ Αγωγ μχρι την Αντατη Εκπαδευση, αφο για κθε βαθμδα χρησιμοποιε διαφορετικς κλμακες αξιολγησης, κτι που προκαλε εμπδια στη σγκριση της γνωσιακς εξλιξης ενς ατμου κατ τη διλευσ του απ τις διφορες βαθμδες της εκπαδευσης. Επομνως, οτε το διο το τομο μπορε να χει μια συγκεκριμνη ποψη για το εππεδο επιδσεν του διαχρονικ. Και τοτο γιατ νας μαθητς μπορε να αποφοιτ απ την Δ τξη με Β, να αποφοιτ απ το Δημοτικ με 9, να αποφοιτ απ τη δευτεροβθμια εκπαδευση με 18 και να παρνει πτυχο απ την τριτοβθμια εκπαδευση με 6. Στην περπτωση αυτ, και για το λγο τι δεν χουμε μτρο σγκρισης, κθε τομο που φοιτ στην τυπικ εκπαδευση ουσιαστικ «δε γνωρζει» την ιστορικ του βαθμολογικ εξλιξη στην εκπαδευση.
 
1.1. Ιστορικ και εφαρμογ των ελληνικν βαθμολογικν κλιμκων
 
            Τις τελευταες δεκαετες γνεται συχν λγος απ τη μα πλευρ για «βαθμολογικ πληθωρισμ» και απ την λλη για «υποβθμιση της εκπαδευσης».      Εναι γνωστ σε λους σους πρασαν απ τις βαθμδες της πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης τι στο παρελθν, τσο στην πρωτοβθμια σο και στη δευτεροβθμια, η πολιτικ που ακολουθονταν αναφορικ με τους βαθμος ταν συγκρατημνη ως προς την απδοση υψηλς βαθμολογας, με αποτλεσμα το μεγαλτερο ποσοστ των μαθητν να κυμανεται στο χρο των μτριων επιδσεων.
            Σμερα, μως, τα πργματα χουν διαφοροποιηθε υπ την ννοια τι ο χρος των μτριων επιδσεων χει αποδυναμωθε προς φελος των υψηλτερων (βαθμολογικς πληθωρισμς) αλλ και των χαμηλτερων. Αποτλεσμα της δημιουργηθεσας αυτς κατστασης εναι η λλειψη της εσωτερικς μιλλας του ανταγωνισμο, που θα ταν προς φελος κυρως των αδνατων μαθητν.
            Μετ τη συνοπτικ ματι που ρξαμε στις βαθμολογικς κλμακες της Ελλδας, θεωρομε σκπιμο να αναφερθομε στις κλμακες που εφαρμζονται στην Ομοσπονδιακ Δημοκρατα της Γερμανας και τις Ηνωμνες Πολιτεες της Αμερικς, συγκριτικ με τις ελληνικς βαθμολογικς κλμακες.
 
2. Οι ελληνικς βαθμολογικς κλμακες σε σχση με τις βαθμολογικς κλμακες των Η.Π.Α. και της Ομοσπονδιακς Δημοκρατας της Γερμανας
 
2.1. Συγκριτικ παρουσαση της βαθμολογικς κλμακας των Η.Π.Α. και της Ελλδας
 
            Στις Η.Π.Α. η βαθμολογικ κλμακα που εφαρμζεται εναι η αλφαβητικ, που κθε γρμμα αντιστοιχε σε συγκεκριμνο αριθμ μονδων σε εκατοστιαα κλμακα.
            Παρτι στα εκπαιδευτικ ιδρματα λων των βαθμδων της εκπαδευσης των Η.Π.Α. δεν ισχει υποχρεωτικ η δια βαθμολογικ κλμακα, και επομνως μπορον να υπρχουν διαφοροποισεις σον αφορ τη βαθμολγηση απ δρυμα σε δρυμα, εντοτοις η βαθμολογικ κλμακα που φανεται σε μεγλο βαθμ να επικρατε σε λες τις βαθμδες της εκπαδευσης των Η.Π.Α., εναι αυτ που παρουσιζεται στον πνακα 1. Για παρδειγμα, σε κποιο σχολεο στην αλφαβητικ κλμακα μπορε να υπρχει μνο η νδειξη Α και να μην χρησιμοποιονται οι ενδεξεις Α+ και Α –.
 
Πνακας 2: Συσχετισμς της βαθμολογικς κλμακας των Η.Π.Α. και της Ελλδας
 
Η.Π.Α.
Αντιστοιχα σε ελληνικς κλμακες
Αλφαβητικ
κλμακα
Αριθμητικ κλμακα
10βθμια κλμακα
20βθμια κλμακα
A +
A
A –
100-96
95-92
91-90
10,0-9,0
20-18
B +
B
B –
89-87
86-82
81-80
8,9-8,0
17,9-16
C +
C
C –
79-76
75-72
71-70
7,9-7,0
15,9-14
D+
D
D –
69-66
65-62
61-60
6,9-6,0
13,9-12
E – F
Κτω απ 60
5,9-0
11,9-0
           
            Η αριθμητικ αντιστοιχα της αλφαβητικς κλμακας απ Α μχρι F κυμανεται απ 100 ως 0. Σημαντικ, μως, εναι να σημεισουμε τι οι μαθητς / φοιτητς για να προαχθον πρπει να παρουσιζουν επιδσεις που κυμανονται απ A + μχρι C – , το οποο αντιστοιχε στο ελληνικ 10βθμιο εκπαιδευτικ σστημα απ 10 ως 7. Οι μαθητς / φοιτητς που παρουσιζουν επιδσεις D +, D, D –, πρπει να λβουν μρος σε επιτυχες συμπληρωματικς εξετσεις για να θεωρηθον προαγγιμοι. Με αυτ την ννοια στη βαθμολογικ κλμακα των Η.Π.Α. θεωρεται ως βση το 6, δηλαδ μα μονδα παραπνω απ τη δικ μας βση του 5 στη 10βθμια βαθμολογικ κλμακα το 12, δηλαδ δο μονδες πνω απ τη δικ μας βση του 10 στην 20βθμια βαθμολογικ κλμακα. Πρπει ακμη να λβουμε υπψη τι οι Η.Π.Α. εναι μια χρα με 300.000.000 πληθυσμ περπου και επιδικει να παραμενει στην κορυφ των ισχυρν του κσμου.
            Με βση τα παραπνω, παρατηρομε τι η πολιτικ των Η.Π.Α. αναφορικ με τη βαθμολογικ κλμακα που εφαρμζει, επικεντρνεται στο να θσει πολ ψηλ τον πχη στην πρωτοβθμια και δευτεροβθμια εκπαδευση, τσι στε μνο η ελτ των αποφοτων της δευτεροβθμιας εκπαδευσης να εισαχθε στα Πανεπιστμι της. Παρλληλα, ως αποτλεσμα των επιδιξεν της να διατηρσει την πρωτοκαθεδρα στον κσμο, χορηγε υποτροφες σε φοιτητς και πτυχιοχους απ τη μεγλη αγορ της υδρογεου, οι οποοι πρπει να ανταποκρνονται στα υψηλ στνταρντς που χει θσει και να προσφρουν εργασα για τη χρα, ασκντας τσι πολιτικ εισρος επιστημονικς ελτ απ το εξωτερικ.
 
2.2. Συγκριτικ παρουσαση της βαθμολογικς κλμακας της Ομοσπονδιακς Δημοκρατας της Γερμανας και της Ελλδας
 
            Αντθετα με τις Η.Π.Α., που χρησιμοποιον 100βθμια βαθμολογικ κλμακα και επικεντρνουν τον ανταγωνισμ απ το 60% και πνω, δηλαδ το 6 στη 10βθμια και το 12 στην 20βθμια ελληνικ κλμακα, στην Ομοσπονδιακ Δημοκρατα της Γερμανας, η βαθμολογικ κλμακα που εφαρμζεται εναι αριθμητικ, τελεως διαφορετικ, και επεκτενεται μεταξ του 1 και του 6, με το ριστα να αντιστοιχε στο 1.
            Αν επιχειρσουμε την αριθμητικ αντιστοιχα της γερμανικς βαθμολογικς κλμακας με τις ελληνικς (10βθμια και 20βθμια), ττε καταλγουμε στον πνακα 2. πως φανεται απ τον πνακα, η βαθμολογικ κλμακα με ριστα το 1 αντιστοιχε σε σγκριση με τη 10βθμια και 20βθμια ελληνικ κλμακα σε ζνες τιμν. Οι εσωτερικς διαβαθμσεις στη γερμανικ κλμακα εναι αν μισ μονδα, υπρχει μως η ευχρεια στους βαθμολογητς να εξειδικεουν ακμη περισστερο τις διαβαθμσεις.
 
Πνακας 3: Συσχετισμς της βαθμολογικς κλμακας της Ομοσπονδιακς Δημοκρατας της Γερμανας και της Ελλδας
 
Γερμανικ κλμακα
(ριστα = 1)
Αντιστοιχα σε ελληνικς κλμακες
10βθμια κλμακα
20βθμια κλμακα
1
10 – 8
20 – 16,1
2
8,1 – 6,1
16,2 – 12,3
3
6,2 – 4,2
12,4 – 8,5
4
4,3 – 2,3
8,6 – 4,7
5
2,4 – 0,4
4,8 – 0,9
6
0,5
1
 
            Ο μαθητς / φοιτητς του γερμανικο εκπαιδευτικο συστματος για να θεωρηθε προαγγιμος πρπει να παρουσιζει επιδσεις που να κυμανονται απ 1 ως 4. Το 4, δηλαδ, της βαθμολογικς κλμακας του γερμανικο εκπαιδευτικο συστματος αποτελε της βση προαγωγς. νας μαθητς / φοιτητς, δηλαδ, αν χει σε λα τα μαθματα, που περιλαμβνει το απολυτριο το πανεπιστημιακ του πτυχο, βαθμ 4, ττε του χορηγεται το απολυτριο το πτυχο. Αν νας φοιτητς επ πτυχω χει σε λα τα μαθματα 4 και σε να μθημα 5, κτω δηλαδ απ τη βση, ττε ο φοιτητς δεν παρνει πτυχο. Αν μως σε να απ τα μαθματα χει ριστα, δηλαδ 1, σε να μθημα χει 5 και σε λα τα υπλοιπα 4, ττε του χορηγεται το πτυχο.
            Αν παρατηρσουμε στη συνχεια στον πνακα την αντιστοιχα του 4 στις ελληνικς βαθμολογικς κλμακες, ττε διαπιστνουμε τι η χαμηλτερη αντιστοιχα της ζνης τιμν στη 10βθμια ελληνικ κλμακα εναι 2,3, εν στην 20βθμια 4,7. Με λλα λγια, η βση προαγωγς για τους λληνες μαθητς του ελληνικο εκπαιδευτικο συστματος στις αντστοιχες κλμακες, με βση τη γερμανικ βαθμολογικ κλμακα, θα πρεπε να εναι 2,3 και 4,7 αντστοιχα, και χι 5 και 10, πως ισχει σμερα στο ελληνικ εκπαιδευτικ σστημα.
            Αν λβουμε υπψη τι νας φοιτητς που βαθμολογεται με τη γερμανικ βαθμολογικ κλμακα μπορε να πρει πτυχο ακμη κι αν χει να μθημα κτω απ τη βση, με την προπθεση τι χει ριστα σε να λλο μθημα, ττε η βση σ’ αυτ την περπτωση κατεβανει στο 0,4 και 0,9 για τη 10/βθμια και 20/βθμια κλμακα αντστοιχα.
 
 
2.3. Βαθμολογικς κλμακες και εκπαιδευτικς πολιτικς
 
            Αν συγκρνουμε τρα τις βαθμολογικς κλμακες των Η.Π.Α. και της Ομοσπονδιακς Δημοκρατας της Γερμανας, διαπιστνουμε αβαστα την εφαρμογ δο διαφορετικν εκπαιδευτικν πολιτικν, με διαφορετικος στχους η κθε μα.
            Για να γνουν καλτερα κατανοητο οι στχοι αυτο, πρπει να αναφρουμε τι οι Η.Π.Α. εναι μια χρα 300.000.000 περπου κατοκων, εν η Ομοσπονδιακ Δημοκρατα της Γερμανας εναι μια χρα με πληθυσμ 80.000.000 περπου. Επομνως, οι εκπαιδευτικς πολιτικς που ασκε κθε μα χρα για τον πληθυσμ της εναι φυσικ να εναι διαφορετικς και να προσανατολζονται σε διαφορετικος στχους.
            Και εν οι Η.Π.Α., πως δειξε η ανλυση της βαθμολογικς τους κλμακας, στοχεει στην επιστημονικ ελτ της χρας της αλλ και στη διεθν επιστημονικ ελτ, θτοντας πολ ψηλ τον πχη των ατομικν επιδσεων, η γερμανικ βαθμολογικ κλμακα στοχεει στη συνολικ αναβθμιση του μορφωτικο επιπδου του λαο της, διατηρντας τα υψηλ στνταρντς στα εκπαιδευτικ της ιδρματα.
 
3. Συμπερσματα – Προτσεις
 
            Αν κποιος προσπαθσει να βρει ποιο εναι το περιεχμενο της εκπαιδευτικς πολιτικς που απορρει απ τις βαθμολογικς κλμακες και τις σημερινς βσεις του ελληνικο εκπαιδευτικο συστματος, υποψιαζμαστε τι θα βρεθε προ εκπλξεως. Γιατ αφενς η ελληνικ εκπαιδευτικ πολιτικ δε στοχεει στην επιστημονικ ελτ της χρας και της διεθνος επιστημονικς ελτ (πως η πολιτικ των Η.Π.Α.), αλλ οτε και στη συνολικ αναβθμιση του μορφωτικο επιπδου του ελληνικο λαο (πως η πολιτικ της Ο.Δ.Γ.), αφο η εκπαδευση στο σνολ της βρσκεται στο καττατο εππεδο, πως δεχνουν οι διεθνες αξιολογσεις.
            Επομνως, το θμα για την ελληνικ εκπαδευση δεν εναι αν πρπει να παραμενει η βση του 10 για την εισαγωγ στα Πανεπιστμια. Γιατ η παραμον της βσης του 10 εναι επιβλαβς για τον τπο και το λα της χρας, αφο η Ελλδα εναι μια χρα 11.000.000 κατοκων περπου, και η εκπαιδευτικ πολιτικ της πρπει να στοχεσει αφενς στην νοδο του μορφωτικο επιπδου του ευρτερου πληθυσμο και αφετρου στην αναβθμιση του εκπαιδευτικο της συστματος. Συνεπς, οτε η βση του 10 οτε η δρυση ιδιωτικν πανεπιστημων, πως υποστηρζεται, εναι η απντηση στα προβλματα του ελληνικο εκπαιδευτικο συστματος. Οι προτσεις μας για την αναβθμισ του συνοψζονται στα εξς σημεα:
1.      Η εφαρμογ μιας ενιαας βαθμολογικς κλμακας για λες τις βαθμδες της εκπαδευσης, κατ προτμηση η 10βθμια. Να σημειωθε, μως, τι η βαθμολογικ κλμακα που εναι η πιο διαδεδομνη στα εκπαιδευτικ συστματα λου του κσμου, εναι η 100βθμια και σως θα ταν σκπιμο να γνουν σκψεις για την εφαρμογ της, χωρς μως αναγωγς στα υπρχοντα βαθμολογικ συστματα.
2.      Η επαναφορ και βελτωση του βαθμολογικο συστματος που εφαρμστηκε πριν το 2004, με ορισμ μιας καττατης βσης. Η βση αυτ θα μποροσε να εναι το 6 στη 20βθμια κλμακα το 3 στην 10βθμια σε λα τα μαθματα, εκτς απ τη Νεοελληνικ Γλσσα – κθεση, που η βση θα μποροσε να εναι 10 5, αντστοιχα. Ιδιατερο βρος για την εισαγωγ του υποψηφου στην Τριτοβθμια Εκπαδευση θα μποροσε να παζει η επδοσ του στο εκστοτε ειδικ ειδικ μαθματα, ανλογα με τη σχολ εισαγωγς.
3.      Ο εξορθολογισμς του εκπαιδευτικο συστματος και των διαδικασιν της εκπαδευσης με ποιοτικ εσωτερικ αναβθμισ της (π.χ. επρκεια και ετοιμτητα εκπαιδευτικν και στελεχν εκπαδευσης, επρκεια και ετοιμτητα υλικοτεχνικν και κτιριακν υποδομν και λες οι παρμετροι που συντελον στην ποιοτικ αναβθμιση της εκπαδευσης, πως αξιολγηση εκπαιδευτικν μονδων και εκπαιδευτικο ργου των εκπαιδευτικν κ.λπ.).

4.      Η αξηση των δαπανν για την εκπαδευση, με παρλληλη οικονομικ αναβθμιση των εκπαιδευτικν.

 Βιβλιογραφα

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Grade_(education) (προσπελστηκε στις 31/10/2008)
http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_grading_in_Greece (προσπελστηκε στις 31/10/2008)
http://www.euroeducation.net/prof/greeco.htm (προσπελστηκε στις 31/10/2008)
 
Ο Πρεδρος της Π.Α.Δ.Δ.Ε.
 
Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

  1024768 pixels